Ψηλαφητά Ογκίδια – Πρόληψη Καρκίνου του Μαστού – Φιορίτα Πουλακάκη.

Ψηλαφητά Ογκίδια – Πρόληψη Καρκίνου του Μαστού – Φιορίτα Πουλακάκη.