Στάδια Καρκίνου Μαστού

Τα στάδια του καρκίνου του μαστού είναι τέσσερα.

Στάδια

  • Σταδιο 0: Προκαρκινικές αλλοιώσειςΣτο στάδιο αυτό ανήκει το Πορογενές in situ καρκίνωμα του μαστού (DCIS Ductal Carcinoma In Situ) και η νόσος Paget. Οι αλλοιώσεις του μαστού που εντοπίζονται και το κατατάσσουν σε αυτή την κατηγορία δεν έχουν ακόμη γίνει διηθητικές (δεν έχουν δηλαδή ακόμα διασπάσει τη βασική μεμβράνη των κυττάρων).
  • Σταδιο 1: Τ1ΝΟΜΟΑφορά σε όλους τους τύπους καρκίνου του μαστού (εκτός από το φλεγμονώδη καρκίνο του μαστού), όπου η διάμετρος του όγκου δεν ξεπερνά τα 2εκ. Οι μασχαλιαίοι λεμφαδένες σε αυτό το στάδιο είναι Ν0, είναι δηλαδή αρνητικοί και δεν εμφανίζονται απομακρυσμένες μεταστάσεις (Μ0) σε άλλα όργανα.
  • Σταδιο ΙΙΑ: Τ0Ν1Μ0, Τ1Ν1Μ0, Τ2Ν0Μ0Στο στάδιο αυτό ανήκουν ασθενείς με διάμετρο όγκου έως 2εκ. και διηθημένους 1 έως 3 λεμφαδένες ή ασθενείς με διάμετρο όγκου έως 5εκ. χωρίς διηθημένους λεμφαδένες. Σε κάθε περίπτωση σε αυτό το στάδιο δεν εντοπίζονται απομακρυσμένες μεταστάσεις.
  • Σταδιο ΙΙΒ: Τ2Ν1Μ0, Τ3Ν0Μ0Στο στάδιο αυτό κατατάσσονται οι ασθενείς που εμφανίζουν όγκο έως 5εκ. και 1 έως 3 διηθημένους λεμφαδένες ή ασθενείς με όγκο μεγαλύτερο των 5εκ., χωρίς όμως διηθημένους λεμφαδένες. Και σε αυτό το στάδιο, σε κάθε περίπτωση, δεν εντοπίζονται απομακρυσμένες μεταστάσεις.
  • Σταδιο ΙΙΙΑ: Τ3ΝΙΜ0, Τ0Ν2Μ0, Τ1Ν2Μ0, Τ2Ν2Μ0Στο στάδιο αυτό ανήκουν οι ασθενείς στους οποίους εντοπίζεται όγκος με διάμετρο έως 5εκ. και 4 έως 9 διηθημένους λεμφαδένες καθώς και οι ασθενείς με όγκους μεγαλύτερους των 5εκ. οι οποίοι όμως εμφανίζουν 1 έως 3 διηθημένους μασχαλιαίους λεμφαδένες. Και στο στάδιο αυτό σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται δεν εντοπίζονται απομακρυσμένες μεταστάσεις.
  • Σταδιο ΙΙΙΒ: Καθε ΤΝ3ΜΟΣε αυτό το στάδιο κατατάσσονται οι ασθενείς με όγκο ανεξαρτήτου μεγέθους, στους οποίους ανιχνεύονται περισσότεροι από 10 διηθημένοι λεμφαδένες στη μασχαλιαία κοιλότητα. Και στο στάδιο αυτό δεν εντοπίζονται απομακρυσμένες μεταστάσεις.
  • Σταδιο ΙV: Καθε Τ, Ν, Μ1Στο στάδιο αυτό ανήκουν όλοι οι ασθενείς ανεξάρτητα από μέγεθος όγκου και αριθμό διηθημένων μασχαλιαίων λεμφαδένων, στους οποίους ανιχνεύονται απομακρυσμένες μεταστάσεις στο μαστό.