Επικοινωνία

694 45 30 710

210 6416624

210 6416634

ΙΑΤΡΕΙΟ

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ: Αναστασίου Τσόχα και Δημ. Σούτσου, Αθήνα 115 21, 3ος όροφος.

6974038749

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Αθανασιάδου 9, πάροδος Δ. Σούτσου 115 21 Αθήνα

210 6416 624

210 6416634