Λεμφαδένας Φρουρός

Η αξία του στη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση

Ο πρώτος λεμφαδένας της μασχαλιαίας κοιλότητας που προσλαμβάνει τη λέμφο του μαστού ονομάζεται Λεμφαδένας Φρουρός. Έπειτα από εκτεταμένες έρευνες και κλινικές δοκιμές σε μεγάλο αριθμό ασθενών έχει αποδειχθεί ότι στην πλειονότητα των ασθενών με αρνητικούς (αψηλάφητους) λεμφαδένες της μασχάλης, εφόσον γίνει ο εντοπισμός τους και η βιοψία δώσει αρνητικό αποτέλεσμα, η πιθανότητα να υπάρχει μετάσταση σε άλλο λεμφαδένα είναι εξαιρετικά μικρή –λιγότερο από 2 με 3%. Ακόμη όμως κι αυτό το μικρό ποσοστό δεν αποτελεί αντένδειξη για τη βιοψία του λεμφαδένα φρουρού αφού έχει αποδειχθεί ότι η συνολική πρόγνωση των ασθενών που έχουν υποστεί λεμφαδενικό καθαρισμό, δεν διαφέρει στο ελάχιστο σε σχέση με τους ασθενείς που έκαναν βιοψία λεμφαδένα φρουρού.

Βιοψία Λεμφαδένα Φρουρού

Ο εντοπισμός του πρώτου λεμφαδένα της μασχαλιαίας κοιλότητας (Λεμφαδένας Φρουρός) που «δέχεται» τη λέμφο του μαστού και η αφαίρεση του με σκοπό την αποστολή του προς ταχεία βιοψία, ονομάζεται βιοψία λεμφαδένα φρουρού (sentinel node biopsy ). Η μέθοδος αυτή έχει κατορθώσει να αντικαταστήσει με ασφάλεια ένα σημαντικό αριθμό μη αναγκαίων λεμφαδενικών καθαρισμών, όταν βεβαίως υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.

Ένδειξη – Αντένδειξη για Λεμφαδένα Φρουρό

Σε όλα τα περιστατικά καρκίνου του μαστού θα πρέπει να γίνεται σταδιοποίηση της μασχαλιαία κοιλότητας είτε με τη μέθοδο του Λεμφαδένα Φρουρού είτε και με Λεμφαδενικό καθαρισμό. Ο λεμφαδενικός καθαρισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τους λεμφαδένες του επιπέδου Ι και ΙΙ. Απόλυτη αντένδειξη εντοπισμού και βιοψίας λεμφαδένα φρουρού, αποτελεί η ψηλάφηση ύποπτων μασχαλιαίων λεμφαδένων.

Κατά τη διάρκεια της κύησης η μέθοδος, το τελευταίο χρονικό διάστημα, θεωρείται ασφαλής, παρόλο που έχει γίνει συχνά αντικείμενο διαφωνίας ανάμεσα στους ιατρούς.

Οφέλη

Στα πλεονεκτήματα της βιοψίας του λεμφαδένα φρουρού συγκαταλέγονται:

  • Ο μικρός χρόνος διάρκειας του χειρουργείου στο οποίο υποβάλλεται η ασθενής
  • Η λιγότερη νοσηρότητα εξαιτίας του μειωμένου χρόνου της επέμβασης αλλά και της έκτασής της.
  • Οι πολύ λιγότερες άμεσες επιπλοκές, όπως η μετεγχειρητική λεμφόρροια, αλλά και οι απώτερες επιπλοκές, όπως πόνος και λεμφοίδημα, σε σχέση πάντα με την εφαρμογή του κλασικού λεμφαδενικού καθαρισμού, στον οποίο ήταν υποχρεωτικό έως σήμερα να υποβάλλονται όλες οι ασθενείς με καρκίνο μαστού.

Μειονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι για τον εντοπισμό και τη βιοψία του λεμφαδένα φρουρού θα πρέπει να υπάρχει οργανωμένο τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής με ειδικό εξοπλισμό (Navigator probe, προμήθεια ράδιο -σεσημασμένου τεχνητίου). Τόσο το τμήμα της Πυρηνικής Ιατρικής όσο βεβαίως και ο απαραίτητος για την εξέταση εξοπλισμός δεν υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας.