3το Συνεδρίο MMOF: CARAVEL 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

3το Συνεδρίο MMOF: CARAVEL 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ιστοσελίδα: http://www.medmof2013.com

CARAVEL 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

3το Συνεδρίο MMOF
(Mediterranean Multidisciplinary Oncology Forum)

Με τίτλο: “Latest approaches in breast cancer surgery”