Αισθητικές επεμβάσεις μαστού: Ιδανικό αποτέλεσμα με πλήρη διαγνωστικό έλεγχο!

Αισθητικές επεμβάσεις μαστού: Ιδανικό αποτέλεσμα με πλήρη διαγνωστικό έλεγχο!

Οι σύγχρονες αισθητικές επεμβάσεις μαστού μπορούν να δώσουν μια νεανική, ελκυστική κι αρμονική εικόνα στο γυναικείο στήθος με απόλυτη ασφάλεια και εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα, αρκεί προηγουμένως οι ασθενείς να υποβάλλονται σε πλήρη διαγνωστικό έλεγχο.

Είτε πρόκειται για αυξητική μαστών είτε για μείωση κι ανόρθωση στήθους, που είναι και οι πιο συχνές, οι αισθητικές επεμβάσεις του μαστού είναι απόλυτα ασφαλείς. Δεν εγκυμονούν κανένα ογκολογικό κίνδυνο και δεν αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου ή άλλης παθολογίας των μαστών.

Συχνά, όμως,  προϋπάρχουν αλλοιώσεις στους μαστούς που αν δεν διαγνωστούν και αντιμετωπιστούν πριν ή ταυτόχρονα με την αισθητική επέμβαση,  η ασθενής και ο θεράπων ιατρός θα νοιώθουν επισφαλείς και θα αυξηθεί η πιθανότητα επανεπέμβασης των ασθενών αυτών προκειμένου να ταυτοποιηθεί η φύση της κάθε αλλοίωσης.

Επομένως, ο σκοπός του διαγνωστικού ελέγχου πριν από κάποια αισθητική επέμβαση είναι να ανιχνεύσει οποιαδήποτε σημαντική διαταραχή του μαστού εγκαίρως, ώστε το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί πριν το χειρουργείο.

Η ανίχνευση ενός πρώιμου καρκίνου του μαστού ή άλλης σημαντικής παθολογίας είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι η αισθητική επέμβαση δεν θα αποτελέσει αιτία καθυστέρησης στη διάγνωση και στη θεραπεία.

Ο μαστός μετά από μια αισθητική επέμβαση αλλάζει. Οι διαγνωστικές εξετάσεις πριν το χειρουργείο είναι απαραίτητες ως μέτρο σύγκρισης σε σχέση με μελλοντικές εξετάσεις μετά την αισθητική επέμβαση του μαστού.

Ο απαιτούμενος διαγνωστικός έλεγχος  εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία και το ιστορικό της ασθενούς. Σε κάθε περίπτωση, οι ασθενείς πρέπει να υποβάλονται σε υπερηχογράφημα του μαστού, καθώς και ενδελεχή κλινική εξέταση από έμπειρο κι εξειδικευμένο χειρουργό μαστού.

Στη συνέχεια, ανάλογα με τα ευρήματα, ο διαγνωστικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει ψηφιακή και μαγνητική μαστογραφία ή τομοσύνθεση. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι ο διαγνωστικός έλεγχος είναι καλό να πραγματοποιείται σε κάποιο εξειδικευμένο κέντρο μαστού, το οποίο να έχει σημαντική εμπειρία και να διαχειρίζεται μεγάλο όγκο περιστατικών, όπως για παράδειγμα στην Ευρωκλινική Αθηνών.

Η πραγματοποίηση των παραπάνω εξετάσεων γίνεται όμως και για έναν επιπλέον σημαντικό λόγο. Όπως τονίζει ο Βασίλειος Κρέτσης, Διευθυντής Πλαστικής  Χειρουργικής Ευρωκλινικής Αθηνών, οι αισθητικές επεμβάσεις του μαστού έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, ειδικά όσον αφορά στην ποιότητα των ενθεμάτων που χρησιμοποιούνται.

Από την οπτική του πλαστικού χειρουργού, ο κ.Κρέτσης τονίζει τη σημασία και την αναγκαιότητα πλήρους διαγνωστικού ελέγχου πριν το χειρουργείο. Τα σχετικά τεστ συμβάλλουν στην επιλογή του κατάλληλου ενθέματος που ταιριάζει σωματομετρικά στο στήθος της κάθε ασθενούς και διασφαλίζουν ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι αισθητικά το καλύτερο δυνατό και θα έχει διάρκεία όχι για λίγα μόνο χρόνια, αλλά για την υπόλοιπη ζωή της.