Εξωσωματική και καρκίνος του μαστού: Μύθοι και πραγματικότητα

Εξωσωματική και καρκίνος του μαστού: Μύθοι και πραγματικότητα

Η εξωσωματική γονιμοποίηση συνοδεύονταν διαχρονικά από την υποψία ότι μπορεί να ευνοεί την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού. Ωστόσο, μια σειρά από επιστημονικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες τα τελευταία χρόνια έρχεται να διαλύσει αυτές τις υποψίες: Οι γυναίκες που υποβάλλονται σε εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) για να ενισχύσουν τις πιθανότητές τους να τεκνοποιήσουν δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Οι ορμόνες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο πώς αναπτύσσεται και εξελίσσεται ο καρκίνος του μαστού. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία των προβλημάτων υπογονιμότητας των γυναικών επηρεάζουν τα επίπεδα ορμονών. Εύλογα, τίθεται το ερώτημα αν η εξωσωματική γονιμοποίηση αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης καρκίνου του μαστού.

Επί σειρά ετών, η απάντηση της ιατρικής κοινότητας ήταν ενοχοποιητική, δίχως αυτό να στηρίζεται σε ισχυρά επιστημονικά δεδομένα. Ωστόσο, τα ευρήματα μιας σειράς εκτεταμένων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες ανά την υφήλιο τα τελευταία χρόνια πιστοποιούν ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην εξωσωματική γονιμοποίηση και τον καρκίνο του μαστού.

Καθησυχαστικές έρευνες

Την αρχή έκανε μια έρευνα που διεξήχθη στην Αυστραλία το 2012, ανάμεσα σε 21.025 γυναίκες. Στην έρευνα δεν παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού καρκίνου του μαστού σε εκείνες που υποβλήθηκαν σε εξωσωματική γονιμοποίηση.

Σημείο αναφοράς αποτελεί η έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2016 σε 25.108 γυναίκες από την Ολλανδία που έλαβαν θεραπεία για προβλήματα υπογονιμότητας μεταξύ 1980 και 1995, με μέση παρακολούθηση 21 ετών μετά τη θεραπεία. Η έρευνα αποκάλυψε ότι δεν υπήρχε αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο του μαστού στις γυναίκες που έκαναν εξωσωματική γονιμοποίηση σε σύγκριση με εκείνες που έλαβαν άλλες θεραπείες γονιμότητας.

Σε μια άλλη μελέτη, από τη Δανική Εταιρεία Καρκίνου, οι ερευνητές εξέτασαν 54.362 γυναίκες με προβλήματα γονιμότητας. Και σε αυτή τη μελέτη, οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του μαστού μετά τη χρήση φαρμάκων γονιμότητας.

Πιο πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2018 δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα μεγάλης δημογραφικής μελέτης μεταξύ 250.000 γυναικών στη Βρετανία, η οποία επιβεβαίωσε το βασικό πόρισμα των προηγούμενων: Οι γυναίκες που λαμβάνουν θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση, δεν έχουν αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Τα ευρήματα των παραπάνω ερευνών είναι καθησυχαστικά για ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό γυναικών που επιλέγουν το δρόμο της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Καθίστανται δε ακόμα πιο καθησυχαστικά αν αναλογιστεί κανείς ότι η τεχνολογία των θεραπειών για τη γονιμότητα εξελίσσεται συνεχώς. Σήμερα χρησιμοποιούνται χαμηλότερες δόσεις φαρμάκων σε σύγκριση με τις δεκαετίες του ’80 και του ’90, που είναι και η χρονική περίοδος στην οποία έλαβαν θεραπεία οι γυναίκες που συμμετείχαν στις παραπάνω έρευνες.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, η εξωσωματική γονιμοποίηση και τα φάρμακα γονιμότητας δεν φαίνεται να συνδέονται σε καμία έρευνα με την ανάπτυξη καρκίνου του μαστού.