Η Φιορίτα Πουλακάκη στην «Κυψέλη» μιλάει για το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Build a Bridge

Η Φιορίτα Πουλακάκη στην «Κυψέλη» μιλάει για το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Build a Bridge

Η Φιορίτα Πουλακάκη, Διευθύντρια κλινικής μαστού Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, μιλάει για το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Build a Bridge. Δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και των γυναικολογικών κακοηθειών στην Ελλάδα, στηρίζοντας ασθενείς κοινωνικές ομάδες.