Η Φιορίτα Πουλακάκη στην «Κυψέλη» μιλάει για το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Build a Bridge

Η Φιορίτα Πουλακάκη στην «Κυψέλη» μιλάει για το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Build a Bridge