Καρκίνος του μαστού: Η μαστεκτομή δεν είναι μονόδρομος

Καρκίνος του μαστού: Η μαστεκτομή δεν είναι μονόδρομος

Το ποσοστό επιβίωσης στους ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του μαστού αυξάνεται συνεχώς. Ήδη, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία στις ΗΠΑ, 9 στις 10 γυναίκες που θα διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού θα ζήσουν τουλάχιστον πέντε χρόνια μετά τη διάγνωση.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποδίδεται αφενός στη διάδοση των προληπτικών εξετάσεων που επιτρέπουν έγκαιρη διάγνωση κι αφετέρου σε μια σειρά πρωτοποριακών νέων θεραπευτικών επιλογών, οι οποίες υπόσχονται καλύτερο ογκολογικό και αισθητικό αποτέλεσμα με διατήρηση του μαστού.

Η χειρουργική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού αποσκοπεί πάντοτε στην πλήρη απομάκρυνση του καρκίνου και στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου επανεμφάνισης της νόσου.

Καθιερωμένες τεχνικές, όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία, παραμένουν, μαζί με τις κλασσικές ογκολογικές επεβάσεις, το σημαντικότερο μέρος του βασικού θεραπευτικού πλάνου για πολλές γυναίκες που πάσχουν από καρκίνο του μαστού.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια αναδύεται μια τάση μεταξύ των χειρουργών διεθνώς να χρησιμοποιούν λιγότερο ριζικές χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες προσαρμόζονται ειδικά στις ανάγκες αλλά και τους στόχους του κάθε ασθενή.

Μια τέτοια είναι η χειρουργική διατήρησης του στήθους ή ογκεκτομή, σύμφωνα με την οποία αφαιρείται ο όγκος και διατηρείται το υπόλοιπο του μαστού. Η ριζική μαστεκτομή επιλέγεται συνήθως όταν το μέγεθος του όγκου είναι πολύ μεγάλο ή όταν ο καρκίνος εντοπίζεται σε πολλαπλά σημεία εντός του μαστού. Η ογκεκτομή (τεταρτεκτομή) έχει ισοδύναμα ογκολογικά αποτελέσματα και ποσοστά επιβίωσης με την μαστεκτομή εφόσον συνοδεύονται και από ακτινοθεραπεία.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει η εφαρμογή προεγχειρητικής χημειοθεραπείας, η οποία επιτρέπει τη συρρίκνωση του όγκου καθιστώντας ευκολότερη την αφαίρεση του όγκου και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου.

Παράλληλα, οι χειρουργοί, πλέον, έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν πλαστικές χειρουργικές τεχνικές (ογκοπλαστικές επεμβάσεις) με τις οποίες ανακατασκευάζεται ο μαστός μετά την αφαίρεση του όγκου και βελτιστοποιείται το αισθητικό αποτέλεσμα.

Σειρά ερευνών διεθνώς πιστοποιεί ότι η ενσωμάτωση των ογκοπλαστικών τεχνικών είναι ασφαλής και συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών. Παρόλο που οι ογκοπλαστικές τεχνικές αυξάνουν τη διάρκεια μιας παραδοσιακής ογκεκτομής, οι περισσότερες ασθενείς δεν περνούν πάνω από μια νύχτα στο νοσοκομείο και έχουν άμεση επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή της θεραπείας θα πρέπει να εξατομικεύεται γα κάθε ασθενή. Είναι σημαντικό η απόφαση να είναι προϊόν διεξοδικής συζήτηση για τα οφέλη και τους κινδύνους κάθε θεραπευτικής επιλογής με έμπειρο και εξειδικευμένο χειρουργό.