Καρκίνος του μαστού. Μαστεκτομή και αποκατάσταση: Ερωτήματα και απαντήσεις.

Καρκίνος του μαστού. Μαστεκτομή και αποκατάσταση: Ερωτήματα και απαντήσεις.

Η μαστεκτομή για μια γυναίκα οποιασδήποτε ηλικίας και περιόδου της ζωής της, δεν πάυει να αποτελεί ένα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο πέρα από την βαρύτητα της διάγνωσης ενός καρκίνου του μαστού συνοδεύεται και από έντονη συναισθηματική φόρτιση και ψυχολογική επιβάρυνση. Είναι γεγονός τα τελευταία χρόνια, η αύξηση του αριθμού των επεμβάσεων ταυτόχρονης αποκατάστασης μετά από μαστεκτομή για καρκίνο του μαστού. Υπάρχουν σαφή πλεονεκτήματα από τη συγκεκριμένη θεραπευτική επιλογή: Βελτίωση της ψυχολογίας των γυναικών που δεν υφίστανται την εξαιρετικά τραυματική εμπειρία της μαστεκτομής, ικανοποιητική εμφάνιση της ασθενούς άμεσα μετά το χειρουργείο και σε σύντομο χρονικό διάστημα εξαιρετικά αποτελέσματα, καλύτερη συνολικά ποιότητα ζωής. Το μόνιμο αποτέλεσμα προκύπτει συνήθως μετά από την δεύτερη (σαφώς μικρότερης βαρύτητας) επέμβαση, η οποία μπορεί να γίνει για την δημιουργία θηλής και τοποθέτησης του μόνιμου ενθέματος. Ο εξειδικευμένος χειορυργός μαστού (μαστολόγος) σε στενή συνεργασία με τον πλαστικό χειρουργό θα προτείνουν την κατάλληλη τεχνική αποκατάστασης εξατομικευμένα σε κάθε γυναίκα.   Όλες οι γυναίκες δεν είναι κατάλληλες υποψήφιες για τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Αντενδείξεις άμεσης αποκατάστασης:

  • Ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών,
  • το κάπνισμα,
  • συνύπαρξη Σακχαρώδους Διαβήτη και
  • Στάδιο 4, ανεύρεση μετάστασης κατά τη διάγνωση της πρωτοπαθούς νόσου.

Η διενέργεια ακτινοθεραπείας μετά από ταυτόχρονη αποκατάσταση για καρκίνο του μαστού αποτελεί ένα αμφιλεγόμενο θέμα καθώς συχνά η προσθήκη ακτινοθεραπείας έχει ως αποτέλεσμα χειρότερο αισθητικό αποτέλεσμα. Επιπρόσθετα αυξάνεται η πιθανότητα μετεγχειρητικών επιπλοκών. Μέλημα μας θα πρέπει να είναι πάντα η ογκολογική εξασφάλιση των ασθενών κυρίως χρονικά ώστε μια πιθανή επιπλοκή της αποκατάστασης να μην καθυστερεί τις ογκολογικές θεραπείες που επιβάλονται σε κάθε περίπτωση. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε ασθενής είναι μοναδική και κάθε θεραπευτική προσέγγιση εξατομικευμένη. Σημασία έχει η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποκατάστασης που ταιριάζει στην κάθε γυναίκα ξεχωριστά.