Μείωση του Kινδύνου Eπανεμφάνισης του Kαρκίνου

Μείωση του Kινδύνου Eπανεμφάνισης του Kαρκίνου

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην πρώιμη διάγνωση του καρκίνου και η αύξηση των θεραπευτικών επιλογών της νόσου έχουν βελτιώσει σε αξιοσημείωτο βαθμό την επιβίωση των ασθενών με καρκίνο την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, η αύξηση της επιβίωσης των ασθενών έχει οδηγήσει και στη σημαντική άνοδο του ποσοστού των νεοδιαγνωσθέντων καρκίνων που αποτελούν δεύτερη πρωτοπαθή κακοήθεια, σε ποσοστό 16%.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος στα πλαίσια του ASCO 2012 στο Σικάγο στις 2 Ιουνίου, ήταν η «ανίχνευση» των ασθενών εκείνων που εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ένα δεύτερο καρκίνο μαστού και η εκπαίδευσή τους από τους θεράποντες ιατρούς τους ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τους παράγοντες κινδύνου που τους αφορούν. Ανάμεσα στους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ενός δεύτερου καρκίνου αναφέρεται το κάπνισμα –που πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα ειδικά μετά από ακτινοθεραπεία ή θεραπεία με αλκυλιωτικό παράγοντα, ενώ για την παχυσαρκία που ενοχοποιείται για την υποτροπή της νόσου δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες που να στοιχειοθετούν την αύξηση κινδύνου εμφάνισης δεύτερων πρωτοπαθών καρκίνων. Υπάρχουν όμως αποδείξεις ότι οι παχύσαρκοι ασθενείς που έχουν επιβιώσει από έναν πρώτο καρκίνο έχουν αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακή νόσο ή διαβήτη και γι’ αυτό σε αυτή την ομάδα ασθενών συστήνεται ο έλεγχος του βάρους με ισορροπημένη διατροφή και τακτική άσκηση.

Η εξατομικευμένη στρατηγική παρακολούθησης των ασθενών που επιβίωσαν ενός καρκίνου εξαρτάται από τη γενετική προδιάθεση, τη θεραπεία που έλαβαν για την αντιμετώπιση της νόσου αλλά και από τον τρόπο ζωής που ακολουθούν –κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, παχυσαρκία –παράγοντες που κατατάσσουν τους ασθενείς ανάλογα σε χαμηλού, μεσαίου και υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ενός δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου.

Πηγή : chicago2012.asco.org/NCIPQ