Σωστή Διατροφή & Σωματική Δραστηριότητα για τους ασθενείς με καρκίνο

Σωστή Διατροφή & Σωματική Δραστηριότητα για τους ασθενείς με καρκίνο

Οι νέες κατευθυντήριες της Αμερικάνικης Εταιρίας για τον Καρκίνο (ACS), περιλαμβάνουν την καθημερινή άσκηση και την υγιεινή διατροφή στους τρόπους πρόληψης επανεμφάνισης πολλών μορφών καρκίνου, ενώ αυξάνουν τις πιθανότητες επιβίωσης από τη νόσο. Οι κατευθυντήριες που συμπεριλαμβάνονται στο πρόσφατα δημοσιευμένο Nutrition and Physical Activity Guidelines for Cancer Survivors και διαδικτυακά στην επιθεώρηση, A Cancer Journal for Clinicians, στηρίζονται σε ολοένα και περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με πολλές και διαφορετικές μορφές καρκίνου, όπου το υπερβολικό βάρος, η έλλειψη άσκησης και η φτωχή σε θρεπτική αξία διατροφή αυξάνει τον κίνδυνο επανεμφάνισης του καρκίνου και μειώνουν την πιθανότητα της ολοκληρωτικής ίασης στους ασθενείς με καρκίνο.

«Τα στοιχεία υποδεικνύουν πως οι επιβιώσαντες από καρκίνο, όπως συμβαίνει και με όλους τους άλλους ανθρώπους που δεν ασθενούν, ευεργετούνται από τα τόσο σημαντικά αυτά βήματα», δήλωσε ο διευθυντής διατροφής και άσκησης της ACS, Colleen Doyle MS RD, ο οποίος συνέγραψε τις νέες κατευθυντήριες τονίζοντας πως «αυτή είναι η πρώτη φορά που τα στοιχεία είναι πλέον τόσο αδιάσειστα που οδήγησαν στη διαμόρφωση αυτών των κατευθυντήριων όσον αφορά στην επιβίωση, όπως είχε γίνει στο παρελθόν για την πρόληψη».