Καρκίνος του μαστού: Προστασία και αισθητική με επεμβάσεις διατήρησης του μαστού.

Καρκίνος του μαστού: Προστασία και αισθητική με επεμβάσεις διατήρησης του μαστού.

Οι ριζικές χειρουργικές τεχνικές χρησιμοποιούνται όλο και πιο σπάνια για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, αντανακλώντας τη τάση των χειρουργών διεθνώς να επιδιώκουν τη διατήρηση του μαστού των ασθενών τους, χωρίς φυσικά να γίνεται έκπτωση στο ογκολογικό αποτέλεσμα.

Γι’ αυτό και η μαστεκτομή έχει περιοριστεί τα τελευταία χρόνια ως επιλογή, δίνοντας τη θέση της σε χειρουργικές τεχνικές ευρείας μεν εκτομής ιστών, που προσφέρουν όμως πολύ καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.

Μια εξ’ αυτών είναι η τεταρτεκτομή, μια χειρουργική τεχνική που διατηρεί το μαστό και δημιουργήθηκε με στόχο την απομάκρυνση ενός συγκεκριμένου τμήματος του μαστού γύρω από τον όγκο,  συμπεριλαμβανομένων των λοβίων και των γαλακτοφόρων πόρων.

Τι αφαιρείται;

Σε μια τεταρτεκτομή, ο χειρουργός αφαιρεί τον όγκο και ένα επαρκές ελεύθερο χειρουργικό όριο ιστού γύρω από αυτόν. Η αφαίρεση του ιστού γύρω από τον όγκο θεωρείται απαραίτητη προφύλαξη για να διασφαλιστεί ότι η περιοχή είναι καθαρή από καρκινικά κύτταρα. Το επαρκές χειρουργικό όριο αποτελεί διαχρονικό θέμα συζήτησης και διαμάχης ανάμεσα στους χειρουργούς. Τα τελευταία χρόνια η τάση είναι για ακόμα μικρότερα ελεύθερα όρια, ενώ ένα κοινώς αποδεκτό όριο παραμένουν τα 2 χιλ απόσταση από τον όγκο.

Πλαστική αποκατάσταση.

Στόχος ενός έμπειρου χειρουργού είναι να πραγματοποιήσει όσο γίνεται πιο αισθητικά αποδεκτή τομή, με τρόπο που να εξασφαλίζει την καλύτερη και ευκολότερη πρόσβαση στον όγκο και να μην προκαλέσει παραμόρφωση στο μαστό.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό παίζει η εφαρμογή προεγχειρητικής χημειοθεραπείας, η οποία επιτρέπει τη συρρίκνωση του όγκου καθιστώντας ευκολότερη την αφαίρεση του όγκου και ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα υποτροπής του καρκίνου.

Παράλληλα, οι χειρουργοί, πλέον, έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν πλαστικές χειρουργικές τεχνικές (ογκοπλαστικές επεμβάσεις) με τις οποίες ανακατασκευάζεται ο μαστός μετά την αφαίρεση του όγκου και βελτιστοποιείται το αισθητικό αποτέλεσμα.

Σειρά ερευνών διεθνώς πιστοποιεί ότι η ενσωμάτωση των ογκοπλαστικών τεχνικών είναι ασφαλής και συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των ασθενών. Παρόλο που οι ογκοπλαστικές τεχνικές αυξάνουν τη διάρκεια μιας παραδοσιακής ογκεκτομής, οι περισσότερες ασθενείς δεν περνούν πάνω από μια νύχτα στο νοσοκομείο και έχουν άμεση επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες.

Επειδή, όμως, η τεταρτεκτομή περιλαμβάνει την αφαίρεση σημαντικού όγκου ιστών, δεν είναι ασυνήθιστο οι ασθενείς να υποβάλλονται σε πλαστική χειρουργική επέμβαση για την αισθητική αποκατάσταση του χειρουργημένου μαστού και την εξισορρόπηση του μεγέθους και στα δύο στήθη. Εκτός από το αισθητικό όφελος για τις ασθενείς, η πλαστική αποκατάσταση εξισορροπεί, επίσης, το βάρος των μαστών στους μύες του στήθους και της πλάτης.

Σύγκριση με μαστεκτομή.

Η τεταρτεκτομή είναι μια ασφαλής επέμβαση με όμοια ογκολογικά αποτελέσματα, αντίστοιχα της μαστεκτομής. Σε μια μελέτη του 2002 που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό New England Journal of Medicine, τα αποτελέσματα μιας σύγκρισης που έγινε μεταξύ της τεταρτεκτομής και της ριζικής μαστεκτομής, ακολουθούμενης από ακτινοθεραπεία, έδειξαν το ίδιο ποσοστό επιβίωσης (75%) των ασθενών στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης.

Μια μεταγενέστερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό World Journal of Surgery κατέληξε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στο ογκολογικό αποτέλεσμα και την πιθανότητα επανεμφάνισης του καρκίνου του μαστού, μεταξύ της τεταρτεκτομής και της μαστεκτομής.