αυξητική στήθους Tag

Αν επιθυμείτε να κάνετε επέμβαση αυξητικής μαστών για αισθητικούς λόγους, τότε ίσως  αναρωτιέστε αν τα ενθέματα που χρησιμοποιούνται θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα, όχι. Αλλεπάλληλες έρευνες εκατέρωθεν του Ατλαντικού τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνουν ότι τα ενθέματα του...